Кількість назв: 940

  Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

  Монографія

    
  Автор Є. В. Скрипа
  ISBN 978-966-916-778-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 346
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема її теоретико-методологічне підґрунтя та систему суб’єктів. Висвітлено специфіку адміністративних процедур у зазначеній сфері. Розкрито концептуальні засади оптимізації забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, передусім шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що регулює це питання. Для наукових, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, працівників правоохоронних органів і фахівців у сфері законотворення.