Кількість назв: 965

  Адміністративно-правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави

  Монографія

    
  Автор А. Г. Рубан
  ISBN 978-966-916-932-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльності прокуратури як органу публічної влади, на який покладено здійснення правоохоронної функції держави. Розкрито теоретико-методологічні засади адміністративної діяльності органів прокуратури України, яка є основою реалізації правоохоронної функції держави, з огляду на оновлений правовий статус вказаного суб’єкта. Особливу увагу звернуто на понятійно-категоріальний апарат, що визначає зміст правоохоронної функції держави, міжнародно-правові стандарти й механізм реалізації прокуратурою правоохоронної функції держави, а також на місце прокуратури в системі суб’єктів запобігання корупційним правопорушенням. Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців юристів-практиків.