Кількість назв: 965

  Адміністративно-правові засади публічно-сервісної складової державної податкової політики в Україні

  Монографія

    
  Автор Д. В. Крилов
  ISBN 978-966-992-037-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 380
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Роботу присвячено дослідженню проблеми публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики. Надано загальну характеристику, розкрито форми й методи механізму її здійснення. Особливу увагу приділено характеристиці та змісту окремих видів адміністративних процедур з реалізації державної податкової політики. Встановлено перспективи побудови нової моделі публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики. Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.