Кількість назв: 965

  Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід

  Монографія

    
  Автор С. А. Коміссаров
  ISBN 978-966-992-039-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 512
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проаналізовано концептуальні підходи до його визначення, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід з цього питання. Висвітлено проблемні аспекти проступків проти публічного порядку, особливості його нормативно-правового забезпечення, а також провадження у відповідних справах. Для наукових, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків, здобувачів вищої освіти, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою адміністративно-правового забезпечення публічного порядку.