Кількість назв: 940

  Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі

  Монографія

    
  Автор С. С. Лисенко, С. Є. Дурнов
  ISBN 978-966-916-463-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 176
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгівлі. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та зміст адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, а також відповідальність, яку передбачено за порушення законодавства у сфері торгівлі. Досліджено принципи, форми і методи адміністративної діяльності публічної адміністрації. Проаналізовано зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності. Сформульовано практично-прикладні рекомендації для подальшого розвитку українського законодавства щодо адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих юристів, та для всіх, хто цікавиться проблематикою зазначеної теми.