Кількість назв: 965

  Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні

  Монографія

    
  Автор відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш
  ISBN 978-966-916-492-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 722
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельних, аграрних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні, яке стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною метою представити підсумки своїх досліджень за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. Монографія містить чотири розділи, кожен із яких присвячений певному спрямуванню, де розглянуті теоретичні, законодавчі основи, практичні питання земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права. Книга розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, наукових працівників, фахівців у сфері земельного, аграрного, екологічного та природоресурсового права.