Кількість назв: 965

  Англійська мова професійно-комунікативної спрямованості

  Монографія

    
  Автор Т. О. Коломоєць, С. Г. Вавіліна
  ISBN 978-966-916-596-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 116
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Практикум містить 10 тестів у форматі сертифікаційної роботи з англійської мови. За змістом тести орієнтовані на Програму зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов з акцентом на професійному компоненті іншомовної підготовки студентів юридичного факультету. Метою посібника є формування міжкультурної комунікативної компетентсті майбутніх юристів на основі автентичних фахових текстів. Запропоновані завдання дозволяють розвинути мовленнєвий, лінгвістичний, граматичний і стратегічний складники професійно орієнтованої англомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців права і перевірити рівень сформованості відповідних компонентів на різних етапах навчання. Видання призначено для організації аудиторної та самостійної роботи здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра спеіальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство».