Кількість назв: 965

  Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми

  Монографія

    
  Автор А. І. Ріпенко
  ISBN 978-966-992-031-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 496
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем використання земель для містобудівних потреб. В роботі здійснено аналіз загальнотеоретичних основ правового регулювання використання земель для містобудівних потреб, детально розкриті правові засади використання земель для потреб містобудування, з’ясована специфіка здійснення прав на землю для містобудівних потреб в публічно-правовому та приватно-правовому аспектах. На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства. Видання розраховане на широке коло науковців і практичних працівників, викладачів, аспірантів, а також інших читачів, які цікавляться сучасними проблемами розвитку науки аграрного, земельного й екологічного права.