Кількість назв: 965

  Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні

  Монографія

    
  Автор І.В. Гловюк, М.М. Стоянов, В.А. Завтур
  ISBN 978-966-992-081-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 420
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.