Кількість назв: 965

  Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)

  Монографія

    
  Автор Д.Ю. Соловей, Є. С. Дурнов
  ISBN 978-966-916-539-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 204
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних документів і матеріалів, теоретичних досліджень зроблено комплексний історично-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) у 1919–1959 рр. У книзі проаналізовано нормативно-правові акти, які регулювали кримінально-правові відносини та забезпечували кримінально-правову охорону найбільш важливих для радянської держави суспільних відносин в означений період. Досліджено тенденції розвитку кримінального законодавства, його трансформацію в умовах зміни політичного курсу країни. Розкрито формування, концептуальні підходи, основні принципи та підстави кримінальної відповідальності, зміст інститутів Загальної та Особливої частин кримінального законодавства на різних історичних етапах досліджуваного періоду. Монографія може бути корисною для науковців, студентів, суддів та працівників правоохоронних органів, юристів.