Кількість назв: 940

  Екологічне право України

  Монографія

    
  Автор за ред. проф. І.І. Каракаша, д.ю.н. Т.Є. Харитонової, к.ю.н. А.І. Черемнової
  ISBN 978-966-916-565-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 384
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету, методів та принципів екологічного права, дослідження його джерел, екологічних прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, зазначено та опрацьовано правове регулювання використання та охорони природних об’єктів, правовий режим особливо охоронюваних природних територій та об’єктів, екологічно уражених територій, правове забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища міст та інших населених пунктів, а також навколишнього середовища в промисловості, енергетиці та на транспорті, у сільському господарстві, правове регулювання поводження з відходами, застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та здійснення міжнародно-правової охорони навколишнього середовища тощо. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, у яких відбувається підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів, може використовуватися викладачами екологічних та юридичних навчальних закладів, а також буде корисним для широкого кола читачів, які цікавляться та опікуються проблемами екологічного законодавства і права України.