Кількість назв: 965

  Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні

  Монографія

    
  Автор О. О. Дудоров, Т. О. Коломоєць, С. М. Кушнір, О. Л. Макаренков
  ISBN 978-966-916-766-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 476
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні, виділяються проблемні питання розмежування протиправних діянь, їх кваліфікації, основні проблеми правозастосування, шляхи їх вирішення, формування наукового базису для оновлення антикорупційного законодавства України. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.