Кількість назв: 940

  Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні

  Монографія

    
  Автор Рудик М. М.
  ISBN 978-966-916-777-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 288
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні, та сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. Оцінено історико-правові передумови становлення та розвитку неформальних молодіжних рухів в Україні. Надано кримінально-правову характеристику злочинів, що вчиняються учасниками молодіжних футбольних угруповань, розкрито їх стан, структуру та динаміку, наведено їх детермінанти, визначено кримінологічно значущі ознаки особи правопорушника. Запропоновано низку заходів запобігання злочинам на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях з визначенням пріоритетних напрямів взаємодії правоохоронних органів та інших суб’єктів. Особливу увагу звернено на шляхи удосконалення правоохоронної діяльності відповідного спрямування. Призначена для практикуючих юристів, науковців, викладачів та студентів закладів вищих освіт, усім, хто цікавиться проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні.