Кількість назв: 940

  Кримінальне право України

  Монографія

    
  Автор І. М. Сопілко, С. Я. Лихова, Т. Д. Лисько
  ISBN 978-966-992-085-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 456
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального права України, орієнтовані на засвоєння Програми другого блоку Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з кримінального права для вступу на магістратуру, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 152. У посібнику матеріал подано стисло і конкретизовано відповідно до вказаної Програми. Навчальний посібник розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та рекомендований для підготовки до складання ЗНО (ЄФВВ) для вступу на магістратуру за напрямом підготовки «Право», «Міжнародне право». Також може бути корисним для студентів і слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність», аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців і практичних працівників.