Кількість назв: 965

  Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація

  Монографія

    
  Автор Б. М. Орловський
  ISBN 978-966-916-526-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 428
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспільно небезпечних посягань у національному та зарубіжному кримінальному законодавстві. Проводиться комплексний компаративістський аналіз такого правового інституту за відповідними категоріями й формулюються та обґрунтовуються пропозиції щодо покращення його кримінально-правового регулювання на національному рівні. Монографія буде корисною для студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та вузів, науковців з науково-дослідних установ, адвокатів, суддів, працівників правоохоронних органів, усіх, кого цікавлять проблеми захисту прав і свобод людини та громадянина.