Кількість назв: 965

  Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики

  Монографія

    
  Автор С.В. Очкуренко
  ISBN 978-966-916-408-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 460
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирішення цих проблем визначається сфера регулювання фінансовим правом суспільних відносин і сфера впливу фінансового права на відносини, що регулюються іншими галузями права. У процесі дослідження розглядається велика кількість теоретичних і практичних питань: критерії виділення фінансового права в системі права, співвідношення права і законодавства, нормативного положення і норми права, види правового впливу, особливості субсидіарного правозастосування, механізми взаємодії фінансового права з конституційним, адміністративним, цивільним, трудовим правом і галузями права, що здійснюють охорону фінансових відносин та ін. Монографія призначена для науковців, законодавців, юристів-практиків, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів.