Кількість назв: 965

  Методи адміністративного права: питання теорії та практики

  Монографія

    
  Автор В. В. Юровська
  ISBN 978-966-916-537-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 344
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена комплексному дослідженню крізь призму людиноцентристської ідеології, змісту та призначення методів адміністративного права, розробці, на прикладі окремих сфер публічного адміністрування, концептуальних моделей збалансованого поєднання елементів імперативного та диспозитивного методів правового регулювання, їх оптимального застосування та визначення рівня ефективності методів адміністративного права. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.