Кількість назв: 965

  Методика розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом

  Монографія

    
  Автор К.Ю. Назаренко
  ISBN 978-966-916-645-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 172
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики, окреслено способи і слідову картину злочинів, досліджено обстановку злочинного посягання та особу злочинця. Розкрито особливості організації розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Досліджено особливості аналізу первинної інформації та обставини, що підлягають встановленню. Запропоновано алгоритми дій слідчого у типових слідчих ситуаціях початкового та подальшого етапів розслідування. Удосконалено організаційно-тактичне забезпечення проведення окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема, огляду і допиту підозрюваного, потерпілого та свідка. Досліджено особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів вказаної категорії. Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників поліції, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.