Кількість назв: 965

  Оптимізація і ефективність адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України

  Монографія

    
  Автор О. М. Соловей
  ISBN 978-966-916-888-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 202
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України. Незадоволеність громадян України рівнем забезпечення їх прав, свобод та законних інтересів є наслідком значних недоліків у плануванні та налагодженні взаємодії між різними службами і підрозділами органів внутрішніх прав, практично відсутності у цій сфері нормативного регулювання, що обґрунтовує актуальність аналізованого дослідження. Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі адміністративного права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.