Кількість назв: 965

  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

  Монографія

    
  Автор за ред. О. В. Бігняка
  ISBN 978-966-992-043-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 168
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».