Кількість назв: 940

  Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту

  Монографія

    
  Автор О. В. Глуханчук
  ISBN 978-966-916-625-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 214
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено теоретичним засадам перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та види конституційних гарантій судового захисту. Досліджено сутність і місце, а також нормативно-правову регламентацію даного інституту. Детально охарактеризовано принципи та розкрито стадії перегляду судових рішень. Проаналізовано зарубіжний досвід та сформульовано шляхи вдосконалення вітчизняного адміністративного законодавства у сфері перегляду судових рішень адміністративних судів. Монографія розроблена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практикуючих юристів, та всіх, хто цікавиться проблематикою зазначеної теми.