Кількість назв: 965

  Повноваження слідчого судді

  Монографія

    
  Автор І. В. Гловюк, М. М. Стоянов, О. В. Малахова, В. А. Завтур, І. П. Зіньковський
  ISBN 978-966-992-074-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний посібник підготовлений для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня для підготовки до занять зі спеціального курсу «Повноваження слідчого судді». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, навчальний контент, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціального курсу.