Кількість назв: 965

  Права людини в Україні

  Монографія

    
  Автор Міхальов В. О.
  ISBN 978-966-992-205-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 122
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Успішне вивчення курсу «Права людини в Україні» передбачає засвоєння студентами лекційного матеріалу, його подальше закріплення і поглиблення на семінарських і практичних заняттях, самостійне вивчення учбової і наукової літератури та нормативного матеріалу. Основними завданнями лекції є: характкристика структури викладеної теми; розкриття понятійно-категоріального апарату теми; аналіз зв’язку між теорією та конституційно-правовою практикою. Семінарські та практичні заняття є логічним продовженням лекції. На них поглиблюються деталізуються та закріплюються теоретичні знання лекційного матеріалу і самостійної роботи студентів з Конституцією і законами України шляхом обговорення теорії прав людини, конституційно-правового матеріалу, вирішення практичних завдань та ін.