Кількість назв: 965

  Принципи діяльності адміністративного суду в Україні в аспекті імплементації європейських стандартів судочинства

  Монографія

    
  Автор М. А. Бояринцева
  ISBN 978-966-916-933-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 480
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена діяльності адміністративного суду як суб’єкта права в умовах євроінтеграції. Проаналізовано правовий статус суду, суддів та працівників апарату суду, процесуальну діяльність суду та деякі проблеми виконання рішення судів, розглянуто поняття європейського адміністративного простору. Визначено принципи здійснення адміністративного судочинства в Україні та у європейському адміністративному просторі. Розглянуто міжнародні принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та Україні. Запропоновано вирішення деяких проблем, що існують у сфері здійснення адміністративного судочинства. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників апарату судів та суддів.