Кількість назв: 943

  Провадження в справах про проступки

  Монографія

    
  Автор І.Є. Іванов
  ISBN 978-966-916-970-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 256
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У роботі визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки. Обґрунтовується, що цю юридичну категорію варто розглядати як складову адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого компетентні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення протиправного діяння, або відсутності ознак проступку, що виключає підстави притягнення до адміністративної відповідальності. Виокремлено основні риси провадження в справах про проступки, які притаманні для сучасного стану вітчизняного правового забезпечення функціонування інституту адміністративної відповідальності. Сформульовані у дослідженні науково-теоретичні положення, висновки, рекомендації та пропозиції можуть використовуватися у науково-дослідній роботі, правотворчій та правозастосовній діяльності, у навчальному процесі під час розробки навчально-методичного забезпечення й викладання навчальних дисциплін.