Кількість назв: 965

  Становлення та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1991 рр.)

  Монографія

    
  Автор О. А. Башинський
  ISBN 978-966-916-869-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 196
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії зроблено комплексний аналіз нормативно-правової бази та наукових праць, який дозволив всебічно висвітлити формування та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1991 рр.), що сприятиме врахуванню історичного досвіду при удосконаленні норм інституту кримінального покарання в КК України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та для всіх тих, хто цікавиться історією державно-правового розвитку України.