Кількість назв: 965

  Публічне управління у сфері приватизації в Україні

  Монографія

    
  Автор М. М. Потіп
  ISBN 978-966-916-984-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 440
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія є комплексним науковим дослідженням адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні, їх ґенези, сучасності та перспектив розвитку, правового регулювання та практичної реалізації; змісту, структури, елементів системи та механізму публічного управління у сфері приватизації, сучасного стану правового регулювання адміністративно-правових відносин у сфері приватизації, існуючих проблем та напрямів їх вирішення. Запропоновано та науково обґрунтовано концептуальний підхід до змісту адміністративно-правових засад публічного управління у сфері приватизації в Україні. Запропоновано основні положення концепції публічного управління у сфері приватизації в Україні та шляхи розв’язання проблем, що існують у цій сфері. Монографія розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників і працівників органів публічної адміністрації.