Кількість назв: 965

  Систематизація адміністративного законодавства в сфері охорони здоров’я в Україні: теорія, досвід та перспективи

  Монографія

    
  Автор Сарибаєва Г.М.
  ISBN 978-966-916-826-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 392
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії подається авторська концепція систематизації адміністративного законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні із висвітленням історико-правового, теоретико-правового, системного, праксеологічного, класифікаційного аспектів, а також детальним аналізом всіх різновидів систематизації, перспектив її в Україні. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.