Кількість назв: 965

  Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-правові засади

  Монографія

    
  Автор М. І. Соф’їн
  ISBN 978-966-916-914-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 436
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Роботу присвячено дослідженню проблем реалізації фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення фіскальної політики нашої держави в контексті євроінтеграційних процесів. Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.