Кількість назв: 965

  Розслідування порушення правил охорони вод та забруднення моря (кримінальний процесуальний та криміналістичний аспекти)

  Монографія

    
  Автор В. К. Барвенко
  ISBN 978-966-992-088-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 276
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань розслідування порушень правил охорони вод та забруднення моря. Проаналізовано сучасний стан злочинних порушень правил охорони вод та забруднення моря, зокрема в Одеської, Миколаївської та Херсонської областях в Україні. У криміналістичному розумінні надане визначення поняття порушень правил охорони вод та забруднення моря, як сукупності правопорушень стосовно такого екологічного об’єкту, як води (поверхневі, підземні, морські), що призводять до таких їх змін, які створюють небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. Наведено аргументи щодо підходу до визначення меж початкового етапу розслідування порушень правил охорони вод та забруднення моря, виокремлено типові слідчі ситуації цього етапу та відповідні версії, подано рекомендації щодо їх використання. Розкрито специфіку взаємодії органів досудового розслідування з державними й недержавними суб’єктами. Розглянуто особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій і надані практичні рекомендації. Окреслено специфіку роботи з документами та висвітлені особливості використання спеціальних знань під час досудового розслідування порушень правил охорони вод та забруднення моря й зроблено акцент на сучасному стані та перспективах судово-екологічної експертиз. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, практичних працівників органів слідства, прокуратури та суду.