Кількість назв: 940

  Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником

  Монографія

    
  Автор О. Г. Берило
  ISBN 978-966-916-886-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 224
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником. На сьогодні визначається гостротою проблема якості надання медичних послуг співробітниками відповідних установ України під час здійснення ними своїх професійних обов’язків. Питання, пов’язані з кримінально-правовою характеристикою ненадання допомоги хворому медичним працівником, є складними за суттю й актуальними не лише для кримінального законодавства України, а й для держав пострадянського та європейського простору. Монографія призначається для широкого кола читачів: вчених у галузі кримінального права, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, посадових осіб публічної адміністрації, а також для всіх хто цікавиться даною проблематикою.