Кількість назв: 965

  Управління побутовими відходами в Україні (адміністративно-правовий вимір)

  Монографія

    
  Автор Кравченко М. Г.
  ISBN 978-966-916-881-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 470
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії на основі аналізу чинного законодавства України, законодавства ЄС, законодавства окремих країн – членів ЄС, досягнень вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також практики національних судів та Європейського суду з прав людини здійснюється комплексне наукове дослідження адміністративно-правового виміру управління побутовими відходами в Україні. Автор здійснив теоретико-правовий аналіз концепції «управління побутовими відходами»; охарактеризував юридичне регулювання управління побутовими відходами в Україні; окреслив коло суб’єктів управління побутовими відходами в Україні; розкрив механізм управління побутовими відходами в Україні; проаналізував питання про управління побутовими відходами у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, аспірантів, викладачів, юристів-практиків, державних службовців, суддів та усіх, хто цікавиться досліджуваною проблематикою.