Кількість назв: 940

  Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права

  Монографія

    
  Автор Л. О. Золотухіна
  ISBN 978-966-916-953-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 478
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню концепції публічного інтересу як категорії адміністративного права. Проаналізовано історико-правові та загальнотеоретичні положення щодо встановлення сутності публічного інтересу: історіографія дослідження, поняття, види, ґенеза нормативного закріплення, класифікація, система, суб’єкти адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту. Визначено особливості прояву та реалізації публічного інтересу у різних сферах (безпеки оборони; економічної безпеки; соціальної безпеки). Розглянуто міжнародні та закордоні виміри правового регулювання законодавчого визначення публічного інтересу. Запропоновано основні положення концепції публічного інтересу в Україні та шляхи розв’язання проблем, що існують у цій сфері. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.