Кількість назв: 965

  Теорія та практика реалізації адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення

  Монографія

    
  Автор С. А. Уханенко, Є. О. Легеза
  ISBN 978-966-916-756-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 196
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню теорії та практики реалізації адміністративних процедур в сфері соціального захисту населення. Розкрито поняття, характерні ознаки, принципи та класифікацію адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення в Україні. Визначено особливості нормативно-правового регулювання адміністративних процедуру сфері соціального захисту населення. Охарактеризовано стадії адміністративної процедури у сфері соціального захисту населення в Україні. Визначено сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації під час адміністративної процедури у сфері соціального захисту населення. Узагальнено зарубіжний досвід здійснення адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення з метою визначення можливостей запровадження його позитивних здобутків в Україні. Визначено проблеми та перспективи розвитку законодавства в галузі здійснення адміністративних процедур у сфері соціального захисту населення в Україні. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів.