Кількість назв: 965

  Нейромережеві математичні моделі у задачах обробки звукових сигналів

  Монографія

    
  Автор Кривохата А. Г., Кудін О. В., Чопоров С. В.
  ISBN 978-966-992-256-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 120
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено розробці дискримінаційних та генеративних нейромережевих математичних моделей звукових сигналів. Розглянуто методи визначення інформативних ознак та вилучення даних цифрового звукового сигналу. Описано застосування нейронних мереж автокодувальників як на етапі попередньої обробки даних, так і на етапі класифікації. Розв’язано задачі класифікації звукових даних із використанням згорткових нейронних мереж та генерації нових зразків даних із застосуванням автокодувальників. Еволюційні методи використано для оптимізації гіперпараметрів нейронних мереж та їх ансамблів. Наведено приклади роботи інструментальної системи на відкритих наборах даних ESC-50 та UrbanSound8k. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області нейронних мереж, цифрової обробки сигналів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.