Кількість назв: 940

  Відповідальне батьківство: соціально-психологічні аспекти

  Монографія

    
  Автор Біла І. М.
  ISBN 978-966-992-291-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 278
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику представлено загальний аналіз проблеми усвідомленого, відповідального батьківства як соціально-психологічного феномену, що базується на певній системі знань, умінь, навичок, почуттів, якостей, які реалізуються у відповідальній поведінці батьків, спрямованій на виховання і розвиток дитини як гармонійної особистості. На основі спеціальних досліджень надані практичні рекомендації щодо формування відповідального батьківства, побудови системи спілкування в сімейному просторі всіх учасників виховного процесу. Для психологів, педагогів, соціальних працівників, батьків та всіх, хто цікавиться вихованням дітей.