Кількість назв: 940

  Вікторіанський метанаратив у дискурсі постсучасності: літературний вимір

  Монографія

    
  Автор Тупахіна О. В.
  ISBN 978-966-992-305-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 508
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії висвітлюється специфіка художнього діалогу літератури порубіжжя ХХ – ХХІ століть із кодовою надсистемою вікторіанства як історичного, соціального, ціннісного, філософського й художнього конструкту. Широкий спектр художніх текстів, що репрезентують жанрове, стилістичне, ідейно-філософське й тематичне розмаїття сучасної вікторіографії, досліджено крізь призму запропонованої авторкою матричної моделі рецепції вікторіанського метанаративу постмодерністською художньою свідомістю, із урахуванням домінантної інтерпретативної модальності (деструкції, деконструкції, реконструкції), модусу репрезентації (травма, пам’ять, ностальгія) та типу похідного наративу.