Кількість назв: 940

  Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів

  Монографія

    
  Автор Клименко М. І., Гребенюк C. М., Гоменюк C. І.
  ISBN 978-966-916-992-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 300
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Викладено основи математичного моделювання в’язкопружних композиційних матеріалів. Розглянуто математичні моделі в’язкопружного середовища, основні методи розв’язання задач теорії в’язкопружності. Висвітлюються сутність та основні підходи до розв’язання задачі гомогенізації композитних матеріалів. Наведено розв’язання даної задачі для в’язкопружних трансверсально-ізотропних волокнистих композитів. Розглядаються двохфазові композити, фазами яких є в’язкопружна матриця та пружне волокно. Для розв’язання задачі гомогенізації в’язкопружних композитів запропоновано використання кінематичних умов узгодження у поєднанні з інтегральним перетворенням Лапласа. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів у галузі механіки суцільного середовища, викладачів, аспірантів та студентів.