Кількість назв: 940

  Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій

  Монографія

    
  Автор Кудін О. В., Сторожук Є. А., Чопоров С. В.
  ISBN 978-966-916-965-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 160
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена розробці математичних моделей визначення напружено-деформованого стану і критичних навантажень тришарових кругових пластин та циліндричних оболонок з нелінійно-пружним за Г. Каудерером матеріалом заповнювача та дослідженню впливу фізичної нелінійності матеріалу середнього шару пластин і оболонок. Побудовано ряд скінченно-елементних моделей зазначених конструкцій. Проаналізовано вплив фізичної нелінійності матеріалу заповнювача на напружено-деформований стан та величини критичних навантажень тришарових кругових пластин та циліндричних оболонок Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області механіки, чисельних методів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.