Кількість назв: 940

  Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів

  Монографія

    
  Автор Гребенюк С.М., Гоменюк С. І., Клименко М.І.
  ISBN 978-966-916-991-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 350
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена математичному моделюванню механічної поведінки волокнистих композитів та програмній реалізації підходів до визначення їх напружено-деформованого стану. На основі дослідження представницького об’ємного елемента знайдено аналітичні співвідношення для ефективних характеристик волокнистого композиційного матеріалу з урахуванням трансверсально-ізотропних властивостей матриці та волокна. З використанням моментної схеми скінченного елемента отримано матрицю жорсткості тривимірного скінченного елемента композиційного матеріалу з урахуванням просторового армування волокнами. Запропоновані математичні моделі та чисельні підходи реалізовані у вигляді пакету програм, за допомогою якого визначено напружено-деформований стан конструкцій транспортної, будівельної та аерокосмічної галузі. Для наукових та інженерно-технічних співробітників, спеціалістів в області механіки, чисельних методів і програмного забезпечення, викладачів, аспірантів і студентів університетів.