Кількість назв: 940

  Економічна політика розвитку авіаційної галузі України: теорія та практика

  Монографія

    
  Автор Грінченко Ю. Л.
  ISBN 978-966-289-384-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 512
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку авіаційної галузі України. Встановлено суперечності розвитку галузі в умовах відкритої економіки та способи їх вирішення. Розроблено концепцію екосистеми авіаційної галузі шляхом алгоритмізації залучення її учасників та ідентифікації етапів спільної участі в її успішному розвитку. Запропоновано концепцію інституційного регулювання стратегічного розвитку у складі інститутів трьох типів: техніко-технологічні, соціально-економічні та ідеологічні. Створене методичне забезпечення державного моніторингу економічних агентів авіаційної галузі та показана його ефективність на підставі значного масиву статистичних даних авіаційної галузі. Обґрунтована доцільність та дієвість впровадження системи управління фінансово-економічною безпекою авіаційної галузі для відновлення після економічних шоків. Для економістів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.