Кількість назв: 940

  Економетрика в RStudio

  Навчальний посібник

    
  Автор Кобець В. М.
  ISBN 978-966-992-378-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 132
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  навчальному посібнику комплексно досліджено теоретико-практичні і методологічні засади економетричного моделювання в RStudio із використанням мови програмування R. Розкрито сутність теоретичного, практичного і прикладного застосування економетричних моделей для фінансових інструментів. Наведені приклади лабораторних робіт в RStudio і завдання для поточного і підсумкового контролю. Значну увагу приділено інтерпретації отриманих результатів застосування економетричних моделей та їх практичній спрямованості. Рекомендується для здобувачів вищої освіти, викладачів, зацікавлених осів в опануванні мови R для аналізу даних в економіці та фінансах.