Кількість назв: 940

  Адміністративно-правове регулювання меценатства і спонсорства в Україні

  Монографія

    
  Автор М. В. Демешко
  ISBN 978-966-992-265-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено комплексному науковому аналізу фундаментальних теоретичних та практичних проблем адміністративно-правового регулювання меценатства і спонсорства. Вироблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності норм адміністративного законодавства щодо регулювання меценатської та спонсорської діяльності, та побудови всебічно обґрунтованого механізму комплексного нормативного регулювання адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері меценатства та спонсорства. Монографія може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, а також правоохоронців, суддів і юристів-практиків.