Кількість назв: 965

  Практикум зі шкільного фізичного експерименту

  Навчальний посібник

    
  Автор Андрєєв А. М., Іваницький О. І., Тихонська Н. І.
  ISBN 978-966-992-344-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 228
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику поданий зміст навчального матеріалу з курсу «Практикум зі шкільного фізичного експерименту». Разом із теоретичними відомостями він містить широке коло дослідів та експериментальних творчих завдань з фізики, що уможливлює реалізацію диференційованого підходу до студентів у процесі лабораторних занять, створює умови для розвитку у них творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)». Він також може бути корисним учителям фізики.