Кількість назв: 940

  Тлумачний словник пенітенціарної лексики

  Словник

    
  Автор Боровик А. В.
  ISBN 978-966-992-298-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 468
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Науково-довідкове видання присвячене дослідженню змісту кримінальної субкультури та її впливу на правопорядок у суспільстві та державі. Змістове відображення субкультурної лексики у науковому джерелі дає можливість усім суб’єктам наукової та навчальної діяльності усвідомити її суспільно-небезпечні наслідки для населення в цілому, та для держави зокрема. Практичне значення даного видання полягає в тому, що воно створює відповідні умови для удосконалення запобіжної діяльності, спрямованої на усунення, блокування, нейтралізацію причин та умов, як рецидивної, так і в цілому злочинності в
  Україні. Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, кого цікавлять проблеми кримінального та кримінально-виконавчого права.