Кількість назв: 940

  Господарське право в умовах цифровізації економіки

  Навчальний посібник

    
  Автор Вінник О. М., Шаповалова О. В.
  ISBN 978-617-7087-88-4
  Видавець НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України
  Рік випуску 2020
  Сторінки 314
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів станом на 1 травня 2020 р., теоретичних праць, матеріалів практики висвітлюються основні теми та інститути загальної частини господарського права з урахуванням використання електронних ресурсів (поняття та сучасний стан господарських відносин і господарського права; вплив цифровізації на сферу господарювання та її правове регулювання; принципи поєднання державного регулювання та саморегулювання у сфері економіки; поняття, особливості та система господарського законодавства; основні засади господарської діяльності та її регулювання; основи правового статусу суб’єктів господарських правовідносин, порядок їх створення та припинення, в тому числі в результаті визнання боржника банкрутом, майнова основа господарювання з урахуванням електронних ресурсів, господарські договори, включаючи електронну їх форму; господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, а також основні засади специфіки правового регулювання окремих видів господарських відносин на прикладі цифровізованих ринків: телекомунікаційних послуг, електронної комерції, електронних довірчих послуг). Для студентів та аспірантів юридичних й економічних спеціальностей, а також усіх, хто застосовує у своїй діяльності норми господарського законодавства та/або цікавиться питаннями господарського права.