Кількість назв: 940

  Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток

  Монографія

    
  Автор за ред. Меркулова М. М.
  ISBN 978-9934-571-93-0
  Видавець Helvetica
  Рік випуску 2019
  Сторінки 308
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щодо формування науково обґрунтованої державної інноваційної політики, піднято проблеми підвищення якості інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів Українського Причорномор’я в умовах трансформаційних змін в національній економіці та поглиблення процесів глобалізації. Відповіді на вищеозначені виклики щодо стратегічних завдань подальших економічних зрушень на прикладі приморських регіонів України намагається дати ця робота, яка відображає результати цілеспрямованих досліджень Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Одеського національного політехнічного університету. Композиційно монографія поєднує питання методологічного, методичного й практичного характеру, які пов’язані з формуванням інноваційно-інвестиційного клімату регіонів як підґрунтя їх переходу до моделі сталого розвитку. Авторський колектив прагнув узагальнити і викласти складний та різноманітний матеріал щодо проблем інноваційно-інвестиційного оновлення регіонів, щоб він був корисний науковцям, фахівцям реального сектору економіки та управлінської сфери, викладачам, аспірантам та студентам університетів, які мають намір поглибити свої знання та реалізувати свій конструктивний внесок до вдосконалення регіональної політики, переходу до стратегії сталого інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів України.