Кількість назв: 940

  Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Єремєєв І. С., Єщенко О. І.
  ISBN 978-966-992-301-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2021
  Сторінки 352
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику наведено засади енергозбереження на підприємствах ЖКГ. Виокремлено три головних складових енергозбереження: енергоаудит (пошук «вузьких місць», де мають місце головні витрати та втрати енергії, зв’язані з використанням неефективних або застарілих технологій, систем та устаткування), інноваційна діяльність шляхом використання новітніх технологій, альтернативних джерел енергії, утилізації енергії тощо, енергоменеджмент, тобто цільове використання енергоресурсів з урахуванням таких критеріїв, як ефективність/вартість, ефективність/екологічність, ефективність/ризик тощо. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, а також спеціальностей «Комунальна теплоенергетика» та «Екологія» усіх форм навчання.