Кількість назв: 965

  Адміністративно-правовий захист інвестицій в Україні

  Монографія

    
  Автор Фесенко О. М.
  ISBN 978-966-992-380-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 580
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено проблемі адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні. Визначено його специфічні риси, механізм і шляхи оптимізації. Висвітлено правові режими інвестування та міжнародно-правові стандарти в цій сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід і повноваження правоохоронних органів як суб’єктів захисту інвестицій. Для наукових, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків, здобувачів вищої освіти, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні.