Кількість назв: 940

  Індустрія туризму як вектор конкурентоспроможного регіонального розвитку

  Монографія

    
  Автор Грановська В. Г., Кацемір Я. В., Фесенко Г. О.
  ISBN 978-966-289-467-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2020
  Сторінки 154
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії подано теоретичні та методичні основи стратегічного управління туристичною галуззю. Обґрунтовано сутність і структуру поняття «туристичний продукт», запропоновано авторське визначення сфери туризму як складної, відкритої, частково саморегульованої системи, що формується під впливом вподобань споживачів туристичного продукту. Вивчено та проаналізовано шляхи розвитку галузі туризму на регіональному рівні на прикладі Херсонської області. Оцінено сучасний стан туристичної індустрії Херсонської області. Досліджено сутність та обґрунтовано етапи розробки програми регіонального розвитку туризму. Доведено необхідність залучення зарубіжного досвіду в управління галуззю туризму. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті актуалізації конкурентоспроможного регіонального розвитку.